Länk till databasmetodik före VT2010

Databasmetodik, VT 2010 och framåt

(DSK1:DB/FK:DB/SP:DB/ITK1:DB/EIT:DB/IV1018)

 
Föreläsning 1   del 1   del 2   del 3   Intro delkurs, Intro databasmetodik, Relationsmodellen  (Filmad 2010-02-18)  
   del 4   del 5   del 6  
Föreläsning 2   del 1   del 2   del 3   Normalisering, Relationsalgebra  (Filmad 2010-02-18 & 2009-03-26)
Föreläsning 3   del 1   del 2   del 3   Relationsalgebra  (Filmad 2009-02-05 & 2009-03-26)
Lektion 1   N1   N2   N3   Normalisering, Relationsalgebra  (Filmad 2009-02-06 & 2009-05-05)
   R 1-3
Lektion 2   R 4-15        Relationsalgebra  (Filmad 2009-03-27)
Föreläsning 4   del 1   del 2      Modellering  (Filmad 2009-02-09)
Föreläsning 5   del 1   del 2      Logisk relationsdatabasdesign  (Filmad 2009-02-10)
Lektion 3   M1   M2a   M2b   Modellering  (Filmad 2009-02-10 & 2009-02-12)
   M3
Lektion 4   M5   M6      Modellering  (Filmad 2009-02-12)
   M6       Översättning till relationsdatabasmodell  (Filmad 2010-02-26)
Introduktion 1   Hela         Projektarbete, Verktyg, Felmeddelande  (Filmad 2011-03-31)
Föreläsning 6   del 1   del 2      SQL   (Filmad 2009-04-08)  
Föreläsning 7   del 1   del 2      SQL, forts   (Filmad 2009-04-14)  
Lektion 5   S 1-5   S 6-10      SQL  (Filmad 2009-04-15)
Föreläsning 8   hela         SQL, forts 2  (Filmad 2009-04-14)
Lektion 6   S 11-16   S 17-21      SQL, forts  (Filmad 2009-04-15)
Lektion 7   del 1   del 2   del 3   Datavariation, Redundans, Nycklar, Presentation av data för användaren  (Filmad 2009-04-16 & 2009-04-17)
    del 4  
Föreläsning 9   del 1   del 2      Embedded SQL, Java och databaser  (Filmad 2010-03-11)  
Föreläsning 10   del 1   del 2      Databashanteringssystem, Transaktionshantering, Säkerhet  (Filmad 2009-03-03)  
Föreläsning 11   del 1   del 2      Trender och fördjupning  (Filmad 2009-03-09)  
 
Tentagenomgång 1   del 1   del 2   del 3   Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2009-04-28)  (Filmad 2009-06-03)
Tentagenomgång 2   del 1   del 2       Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2009-06-05)  (Filmad 2009-08-07)
Tentagenomgång 3   del 1   del 2       Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2009-10-21)  (Filmad 2010-01-11)
Tentagenomgång 4   Hela         Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2010-01-13)  (Filmad 2010-03-17)
Tentagenomgång 5   Hela         Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2010-03-19)  (Filmad 2010-04-20)
Tentagenomgång 6   Hela         Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2010-04-22)  (Filmad 2010-06-02)
Tentagenomgång 7   Hela         Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2010-06-05)  (Filmad 2010-08-05)
Tentagenomgång 8   Hela         Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2010-08-09)  (Filmad 2011-01-11)
Tentagenomgång 9   Hela         Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan från dec 2010 & jan 2011)  (Filmad 2011-02-23)
Tentagenomgång 10   Hela         Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2011-02-26)  (Filmad 2011-04-27)
Tentagenomgång 11   Hela         Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2011-04-29)  (Filmad 2011-06-01)
Tentagenomgång 12   Hela          Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2011-08-02)   (Filmas 2012-01-10)
 
KTH Mafia feat. Nikos - Databas             Studentproducerat "material": KTH Mafia feat. Nikos - Databas