Länk till databasmetodik från VT2010

Databasmetodik, före VT 2010

(DSK1:DB/FK:DB/SP:DB/ITK1:DB/EIT:DB/IV1018)

 
Föreläsning 1   del 1    del 2       Introduktion till databasmetodik och delkurs  (Filmad 2009-02-03)  
Föreläsning 2   del 1    del 2       Relationsmodellen, Normalisering        (Filmad 2009-02-03)
Föreläsning 3   del 1    del 2       Relationsalgebra  (Filmad 2009-03-26)
Föreläsning 4   del 1    del 2       Relationsalgebra  (Filmad 2009-02-05)
Lektion 1   del 1    del 2    del 3    Normalisering  (Filmad 2009-02-06 & 2009-05-05)
Lektion 2   hela        Relationsalgebra (R1-R3)  (Filmad 2009-03-26)
Lektion 3   hela        Relationsalgebra (R4-RA2)  (Filmad 2009-03-27)
Föreläsning 5   del 1    del 2       Modellering  (Filmad 2009-02-09)
Föreläsning 6   del 1    del 2       Logisk relationsdatabasdesign  (Filmad 2009-02-10)
Lektion 4   del 1    del 2       Modellering  (Filmad 2009-02-10)
Lektion 5   del 1    del 2       Modellering  (Filmad 2009-02-12)
Lektion 6   del 1    del 2       Modellering  (Filmad 2009-02-12)
Introduktion 1   del 1    del 2       Projektarbete och verktyg  (Filmad 2009-02-13)
Föreläsning 7   del 1    del 2       SQL   (Filmad 2009-04-08)  
Föreläsning 8   del 1    del 2       SQL        (Filmad 2009-04-14)  
Föreläsning 9   hela          SQL       (Filmad 2009-04-14)  
Lektion 7   del 1    del 2       SQL  (Filmad 2009-04-15)
Lektion 8   del 1    del 2       SQL  (Filmad 2009-04-15)
Introduktion 2   del 1    del 2       Datavariation, redundans, nycklar  (Filmad 2009-04-16)
Introduktion 3   del 1    del 2       Presentation av data för användaren  (Filmad 2009-04-17)
Introduktion 4   del 1    del 2       Access, MySQL  (Filmad 2009-03-02)
Föreläsning 10   del 1    del 2       Databashanteringssystem, transaktionshantering, säkerhet  (Filmad 2009-03-03)  
Föreläsning 11   del 1    del 2       Embedded SQL, Java och databaser  (Filmad 2009-04-21)  
Föreläsning 12   del 1    del 2       Trender och fördjupning  (Filmad 2009-03-09)  
lektion 9   del 1    del 2    del 3    Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2009-04-28)  (Filmad 2009-06-03)
 
Tentagenomgång 1   del 1    del 2        Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2009-06-05)  (Filmad 2009-08-07)
Tentagenomgång 2   del 1    del 2        Sammanfattning inför tentan (Genomgång av tentan 2009-10-21)  (Filmad 2010-01-11)
 
KTH Mafia feat. Nikos - Databas        Studentproducerat "material": KTH Mafia feat. Nikos - Databas