Tentagenomgång 12, Databasmetodik

Genomgång av tentan 2011-08-02